Starter kartlegging av elvekanten langs Storelva

Det er imidlertid en eiendom hvor huseier fortsatt ikke har hatt mulighet til å flytte tilbake. 

Allerede i morgen, 30. november, vil kommunen starte kartlegging av elvekanten langs Storelva i dette området. Disse arbeidene vil pågå gjennom vinteren, da vi ønsker å finne tiltak for å hindre videre erosjon og utglidning av elveskråningen.

En umiddelbar handling som vil bli iverksatt, er gjennomføring av grunnboringer i nærheten av elveskråningen. Dette vil gi oss viktig informasjon om beskaffenheten på massene i området. Vi forsikrer dere om at alle eiendommer som blir direkte berørt av grunnboringene vil bli kontaktet av Hole kommune. 

For ytterligere oppdateringer eller spørsmål, oppfordrer vi dere til å holde dere informert gjennom offisielle kunngjøringer fra kommunen eller kontakte oss direkte.