Hole kommune har lokalisert en større vannlekkasje i Viksveien. Mannskaper jobber med å utbedre lekkasjen. Veien vil bli stengt ved rundkjøringen i Røyseveien og ved Vik Skole til arbeidene er utført. Innbyggere som vil bli berørt vil bli varslet direkte.