Tilskudd til næringsutvikling og innovasjon 2023

Formålet med støtteordningen er økt økonomisk verdiskaping, styrket konkurransekraft og arbeidsplasser i Viken, gjennom å realisere bærekraftige næringsutviklingsprosjekter. Ordningen skal ha et regionalt fokus og bidra til næringsutvikling i hele Viken. Det er avsatt 17,6 millioner kroner til denne utlysningen. Denne støtteordningen har tidligere blitt lyst ut to ganger i året, for 2023 blir det en utlysning. Før søknadsfristen går ut kan søkere ta kontakt for å få veiledning i forbindelse med søknaden. Søknadsfristen er fredag 21. april (kl. 23.59). Tilskudd til næringsutvikling og innovasjon 2023 - Viken fylkeskommune

 

Tilskudd til utvikling av sirkulære forretningsmodeller

Grønn omstilling og sirkulærøkonomi er prioriterte områder for Vikens fylkeskommunes arbeid innen regional næringsutvikling. Fylkeskommunen ønsker derfor å støtte prosjekter som kan stimulere utvikling av mer sirkulære forretningsmodeller i bedriftene. Klynger, inkubatorer og næringshager vil kunne søke støtte til å gjennomføre systematisk arbeid overfor medlemsbedrifter for å akselerere utvikling og bruk av sirkulære forretningsmodeller. Det er 4 millioner kroner tilgjengelig i ordningen, og hvert prosjekt kan tildeles inntil 500 000 kroner. Søknadsfristen er 21. april 2023. Tilskudd til utvikling av sirkulære forretningsmodeller - Viken fylkeskommune

Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION)

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet. Søknadsfristen er løpende i 2023.

Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION) - Viken fylkeskommune

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) 2023

Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Søknadsfristen er løpende. Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) 2023 - Viken fylkeskommune

Kompetansemeglere i Viken

Kompetansemegler

Innsatsområde

Kontakt

Charlotte Sørensen

By-, steds- og regionsutvikling

charlotte.sorensen@tmforsk.no

Bent-Håkon Lauritzen

Helse og omsorg

bhl@lauritzen.no

Tone Blixøen

Klima, energi og miljø

tone.blixoen@outlook.com

Anne Marit Rødland

Klima, energi og miljø

anne.marit.rodland@fremtidsmat.no

Harald Østerberg

Klima, energi og miljø

harald@solidrock.no

Per Olve Tobiassen

Teknologi

perolve@spinonas.no

Hermund Arntzen Dale

Teknologi

hermund.dale@smartinnovationnorway.com