Tilbudet hos BRiS omfatter blant annet individuelle samtaler, grupper, temakvelder og ulike aktiviteter til både utsatte, pårørende og deres nettverk.

Les mer her.