Beboerne er mer sårbare for støypåvirkning og andre aktiviteter fra anleggsarbeidene enn andre. Det vil medføre betydelige ulemper for beboerne ved institusjonen hvis den skulle opprettholde full drift gjennom anleggsperioden. Arbeidet vil etter planen starte tidligst i 2021.

Når byggingen er fullført vil støysituasjonen for Hole Bo- og rehabiliteringssenter være om lag som den er i dag, viser rapporten. Det vil derfor ikke være noe i veien for å flytte tilbake.

Samarbeid

Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 går sammen med Hole kommune om en felles arbeidsgruppe som skal finne ut hvordan dette kan løses på en god måte for alle berørte på Hole Bo- og rehabiliteringssenter.

- Fellesprosjektet er ansvarlig for byggingen av ny vei og jernbane og dermed har vi også ansvar for konsekvensene av det. Vi må se på flere mulige løsninger før det besluttes nøyaktig hva som må gjøres. Kommunen sitter her på helt sentral fagkunnskap og vi ser fram til et godt samarbeid om en krevende situasjon. Vi legger mye krefter inn i arbeidet med å finne de riktige tiltakene for beboerne fremover, sier prosjektdirektør i Fellesprosjektet, Morten Klokkersveen.

Arbeidsgruppa planlegger å ha noen foreløpige anbefalinger klare før sommeren.

- Både Hole kommune og Fellesprosjektet prioriterer dette arbeidet høyt. Foreløpig er det for tidlig å si noe om hvilke løsninger vi kommer fram til. Det er fremdeles flere år til anleggsarbeidene starter, så det er ennå tid til å planlegge tiltakene. Dette berører hele Hole og vi vil legge stor vekt på å holde alle som er berørt godt informert underveis i arbeidet, sier rådmann Torger Ødegaard.

 

Hele rapporten kan lastes ned fra nettsidene til Bane NOR.