Dersom vannverket hadde måtte gå over på nødstrømsaggragat ville det medført en stor logistikkutfordring med etterforsyning av diesel. Kommunen bestemte seg derfor å prøve å holde trafostasjonen i gang. Teknisk/Eiendom begynte arbeidet med å lage flomvoll av frest asfalt ved hjelp av Hermanrud graveservice as.

Rundt kl 1700 fredag ettermiddag var det sterk vind og opp mot 1 meter bølgehøyde på utsatte steder. Flomvollen var i fare for å bli vasket bort og trafoen oversvømt. Teknisk/eiendom begynte arbeidet med å sikre flomvollen ytterligere med sandsekker. En ny flomvoll med sprengstein ble bygget på/ved siden den gamle. Arbeidene med flomvollen pågikk til ca 0200 i natt. Den nye flomvollen vil motstå både ekstremflommen som følge av Hans og kommende flommer.

I tillegg til egne ansatte har lokale entreprenører vært til uvurderlig hjelp og stilt opp på kort varsel med mannskap og maskiner. Disse er: Olav Reistad, Alexander Reistad, Kåre Magnus Bråthen, Ole Martin Borgen, Ole Petter Gomnæs og Ragnar Thingelstad.

Tusen takk for hjelpen, uten dere ville situasjonen blitt kritisk!