- Vi har etablert et system som skal skape livsglede for hver enkelt beboer, samtidig som det hjelper oss å sikre kvaliteten på det arbeidet vi daglig utfører sier Bente Berg-Leirvåg. Sertifiseringen er vel fortjent, for våre ansatte har jobbet hardt for dette.

Dette er de ni livsgledekriteriene som må oppfylles:

  1. Alle ansatte på sykehjemmet skal vite om hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer.
  2. Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner.
  3. Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft minst en gang per uke.
  4. Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr.
  5. Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
  6. Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen.
  7. Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet.
  8. Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende.
  9. Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag.

Sertifiseringen markeres på Sundjordet 20.2.2019 med beboere og pårørende.

Livsgledehjem Sundjordet.jpg

Fra venstre: sertifisør Frøydis Høyem, Siri Sik (helsefagarbeider), Inger Faljord (helsefagarbeider), Bente Berg-Leirvåg (Boligleder).

Monica Samuelsen (livsgledekonsulent).

Bak fra venstre: sertifisør Mia Solberg, Ann Kristin Simonsen (Leder hjemmetjenesten)