KONTAKTINFORMASJON

SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER 2018/2019.

NY KONTAKTINFORMASJON gjeldende fra 1. april 2019

Når sentalebordet (32161260) er stengt, kan du nå oss slik:

Hvem/hva/hvor Kontortelefon Mobil E-post
Sentralbord 32161260   sos@holeskolen.no
Rektor

32161262           

922 82 542               

harald@holeskolen.no
Inspektør 32161264 952 13 995 janinge@holeskolen.no
Spes.ped.kontor   live@holeskolen.no og liven@holeskolen.no
Styrer barnehagen   425 88 659 trude.bakken@hole.kommune.no
Sentralbordtelefon i barnehagen 32161253    
SFO-leder   941 42 771 kjersti.solbu-hansen@holeskolen.no
Utsikten (SFO      
Midtstranda (SFO):      
Driftstekniker 32161267
926 10 787
rune.loken@hole.kommune.no
FOT   984 77 259 randin@holeskolen.no

 

 

Skolebuss går fra Sollihøgda til SOS.  Det er ingen egen skolebuss fra Vik til SOS på morgenen – må evt. bruke vanlig rutebuss/linje 200.

Elever fra Kroksund kan velge om de skal starte ved Vik skole eller SOS.

Barnehage og Kleivhallen er også en del av oppvekstsenteret og ligger i naturskjønne omgivelser i Krokkleiva med  trygge uteområder.

Gangvei til skolen.


Leie av lokaler - Endring i rutiner f.o.m. 29. januar 2018.

Fra og med 29. januar 2018 har Sundvollen oppvekstsenter fått redusert sin ressurs til kontorsekretær til 50% stilling. Dette betyr at vi ikke kan administrere korttidsutleie av Kleivhallen. Leie av Aula er fortsatt mulig, men vi kan bare betjene henvendelse om dette på mandager og onsdager.

Det er avdeling for Samfunnsutvikling som har ansvaret for utleie av Kleivhallen. Kontakt driftstekniker Rune Løken.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss