SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER 2020/2021

 

KONTAKTINFORMASJON:

Når sentralbordet (32 16 12 60) er stengt, kan du nå oss slik:

Hvem/hva/hvor?

Telefon

Epost

Sentralbord
(mand, 1/2 tirsd, torsd)

32 16 12 60 

sos@holeskolen.no

Rektor
Jan-Inge Lerum

952 13 995

janinge@holeskolen.no

Inspektør
Stine Heggerudstad

990 14 163

stine.heggerudstad@holeskolen.no

Konsulent/sekretær
Siw O. Gautvedt

32 16 12 60

siw.gautvedt@hole.kommune.no

Spes.ped.kontor
v/Live Retvedt

32 16 12 59

live@holeskolen.no

Styrer barnehagen
Trude Bakken

415 88 659

trude.bakken@hole.kommune.no

Sentralbordtelefon i barnehagen

32 16 12 53

 

SFO-leder
Kjersti Solbu-Hansen

901 43 535

kjersti.solbu-hansen@holeskolen.no

SFO Utsikten
(1.+2. trinn + morgenåpent)

902 84 756

 

SFO Midtskauen
(3.+4. trinn)

902 58 328

 

Driftstekniker
Rune Løken

926 10 787

rune.loken@hole.kommune.no

FOT
(Forsterket opplæringstilbud)
v/Randi Nøkleby-Karlsrud

984 77 259

randin@holeskolen.no

IT-veileder
Per Arne Hansen

906 91 740

perha@holeskolen.no

Skolebuss går fra Sollihøgda til SOS.  Det er ingen egen skolebuss fra Vik til SOS på morgenen – må evt. bruke vanlig rutebuss/linje 200.

Elever fra Kroksund kan velge om de skal starte ved Vik skole eller SOS.

Barnehage og Kleivhallen er også en del av oppvekstsenteret og ligger i naturskjønne omgivelser i Krokkleiva med  trygge uteområder.

Gangvei til skolen.

Leie av lokaler
Sundvollen oppvekstsenter administrerer ikke utleie av Kleivhallen. Det er avdeling for Samfunnsutvikling som har dette ansvaret (både korttids- og langtidsleie). Kontakt driftstekniker Rune Løken (se kontaktinformasjon over).

Leie av Aulaen er mulig, men vi kan bare betjene henvendelse om dette på mandager og torsdager. Kontakt Siw på kontoret.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss