SOS 12

Sundvollen oppvekstsenter

27. november 2015

itslearning.jpg             office365.png

 

 

SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER 2018/2019.

01. august 2018

NY KONTAKTINFORMASJON gjeldende fra 29. januar 2018. Se nederst.

 

Sundvollen oppvekstsenter består av barnehage, 1. - 7. klasse og SFO. Senteret ligger innenfor boligområdet Grøndokka.

Besøksadresse: Dronningveien 19.

Rektor er Harald Helleseter.

Skolen har 166 elever i skoleåret 2018/2019.

Skolen har 9 klasser  fordelt på to klasser i trinn 1 og 3, ellers én klasse pr. trinn.

Sundvollen oppvekstsenter byggetrinn 1 sto ferdig i  2006 med barnehage og barneskole 1. - 4.trinn.  I 2009 sto byggetrinn 2 ferdig med 5 - 7 trinn.

Kleivhallen ble innviet i 2010.

 

Skolebuss går fra Sollihøgda til SOS.  Det er ingen egen skolebuss fra Vik til SOS på morgenen – må evt. bruke vanlig rutebuss/linje 200.

Elever fra Kroksund kan velge om de skal starte ved Vik skole eller SOS.

Barnehage og Kleivhallen er også en del av oppvekstseneret og ligger i naturskjønne omgivelser i Krokkleiva med  trygge uteområder.

Gangvei til skolen.


Leie av lokaler - Endring i rutiner f.o.m. 29. januar 2018.

Fra og med 29. januar 2018 har Sundvollen oppvekstsenter fått redusert sin ressurs til kontorsekretær til 50% stilling. Dette betyr at vi ikke kan administrere korttidsutleie av Kleivhallen. Leie av Aula er fortsatt mulig, men vi kan bare betjene henvendelse om dette på mandager og tirsdager.

 

For langtidsleie av Kleivhallen les mer her.

Oppstart 2018/19.

SFO for barna starter torsdag 2. august kl 07:30.

01. august 2018

Vi beklager at det ikke er rettet opp (alle steder) at vi ikke begynner 1. august. Barna har begynt 1. august i mange år, men i år har personalet planleggingsdag denne dagen. Vi håper dette ikke har skapt for mye bryderi.

PENSJONISTKAFÉ

01. august 2018

PENSJONISTKAFÉ

- alle pensjonister fra Holeskolen ønskes velkommen til pensjonistkafé på personalrommet på SOS torsdag 27. september og 15. november kl 11:00. 

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss