SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER

03. september 2020


Velkommen til SOS!!

Sundvollen oppvekstsenter
 består av barnehage, 1. - 7. klasse, forsterket opplæringstilbud og SFO. Senteret ligger innenfor boligområdet Grøndokka.

Besøksadresse: Dronningveien 19, Krokkleiva.
Postadresse:      Viksveien 30, 3530 Røyse

Skolens motto er: ENHET OG MANGFOLD.

Rektor er Jan-Inge Lerum

Skolen har 173 elever skoleåret 2021/2022.

Skolen har 7 klasser, en klasse på hvert trinn. 

Sundvollen oppvekstsenter byggetrinn 1 sto ferdig i  2006 med barnehage og barneskole 1. - 4.trinn.  I 2009 sto byggetrinn 2 ferdig med 5. - 7. trinn. Kleivhallen ble innviet i 2010.

Vi fortsetter i tillegg å bygge opp et tilbud hvor elever med omfattende og alternative opplæringsbehov får mesteparten av sin opplæring. Til daglig kaller vi dette FOT - forkortelse for "forsterket opplæringstilbud". Høsten 2020/nyttår 2021 ble skolebygget utvidet , og i tillegg bygget helseavdelingen også barnebolig og avlastningsbolig ("Skoglia") på området vårt.

Sundvollen oppvekstsenter

03. september 2020

itslearning.jpg             office365.png

SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER 2021/2022

02. september 2020

 

KONTAKTINFORMASJON:

Når sentralbordet (32 16 12 60) er stengt, kan du nå oss slik:

Hvem/hva/hvor?

Telefon

Epost

Sentralbord
(mand, 1/2 tirsd, torsd)

32 16 12 60 

sos@holeskolen.no

Rektor
Jan-Inge Lerum

952 13 995

janinge@holeskolen.no

Inspektør
Stine Heggerudstad

990 14 163

stine.heggerudstad@holeskolen.no

Konsulent/sekretær
Siw O. Gautvedt

32 16 12 60

siw.gautvedt@hole.kommune.no

Spes.ped.kontor
v/Live Retvedt

32 16 12 59

live@holeskolen.no

Styrer barnehagen
Trude Bakken

415 88 659

trude.bakken@hole.kommune.no

Sentralbordtelefon i barnehagen

32 16 12 53

 

SFO-leder
Kjersti Solbu-Hansen

404 03 327

kjersti.solbu-hansen@holeskolen.no

SFO Utsikten
(1. trinn + morgenåpent)

404 03 327

 

SFO Midtskauen
(2.-4. trinn)

404 03 327

 

Driftstekniker
Rune Løken

926 10 787

rune.loken@hole.kommune.no

FOT
(Forsterket opplæringstilbud)
v/Randi Nøkleby-Karlsrud

984 77 259

randin@holeskolen.no

IT-veileder
Per Arne Hansen

906 91 740

perha@holeskolen.no

Transponder
- melding om fravær og beskjeder til skolen og SFO
59 44 66 53 Kun SMS!

Skolebuss går fra Sollihøgda til SOS.  Det er ingen egen skolebuss fra Vik til SOS på morgenen – må evt. bruke vanlig rutebuss/linje 200.

Elever fra Kroksund kan velge om de skal starte ved Vik skole eller SOS.

Barnehage og Kleivhallen er også en del av oppvekstsenteret og ligger i naturskjønne omgivelser i Krokkleiva med  trygge uteområder.

Gangvei til skolen.

Leie av lokaler
Sundvollen oppvekstsenter administrerer ikke utleie av Kleivhallen. Det er avdeling for Samfunnsutvikling som har dette ansvaret (både korttids- og langtidsleie). Kontakt driftstekniker Rune Løken (se kontaktinformasjon over).
Langtidsleietakere må søke "Kultur og fritid", ved havar.austgard@hole.kommune.no , om treningstid innen 1. mai. 

Leie av Aulaen er mulig (barnebursdager, konfirmasjoner, barnedåp etc.). Kontakt Siw på kontoret pr. epost: sos@holeskolen.no eller pr. telefon, 32 16 12 60 når sentralbordet er betjent.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss