Sundvollen oppvekstsenter

27. november 2015

itslearning.jpg             office365.png

SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER

Velkommen til SOS!!

29. mars 2019

Sundvollen oppvekstsenter består av barnehage, 1. - 7. klasse og SFO. Senteret ligger innenfor boligområdet Grøndokka.

Besøksadresse: Dronningveien 19.

Skolens motto er: ENHET OG MANGFOLD.

Rektor er Harald Helleseter.

Skolen har 165 elever i skoleåret 2019/2020.

Skolen har 8 klasser  fordelt på to klasser i trinn 2, ellers én klasse pr. trinn.

Sundvollen oppvekstsenter byggetrinn 1 sto ferdig i  2006 med barnehage og barneskole 1. - 4.trinn.  I 2009 sto byggetrinn 2 ferdig med 5 - 7 trinn.

Kleivhallen ble innviet i 2010. Vi bygger i tillegg opp en "avdeling" hvor elever med omfattende og alternative opplæringsbehov får mesteparten av sin opplæring. Til daglig kaller vi dette FOT - forkortelse for forsterket opplæringstilbud.

SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER 2019/2020.

KONTAKTINFORMASJON

01. august 2018

NY KONTAKTINFORMASJON gjeldende fra 1. april 2019

Når sentalebordet (32161260) er stengt, kan du nå oss slik:

Hvem/hva/hvor   Telefon E-post
Sentralbord   32161260 sos@holeskolen.no
Rektor

         

922 82 542               

harald@holeskolen.no
Inspektør   952 13 995 janinge@holeskolen.no
Spes.ped.kontor   32161259

live@holeskolen.no  og liven@holeskolen.no

Styrer barnehagen   425 88 659 trude.bakken@hole.kommune.no
Sentralbordtelefon i barnehagen   32161253  
SFO-leder   941 42 771 kjersti.solbu-hansen@holeskolen.no
Utsikten (SFO + morgenåpent   902 84 756  
Midtskauen (SFO):   902 58 328  
Driftstekniker  
926 10 787
rune.loken@hole.kommune.no
FOT   984 77 259 randin@holeskolen.no
IT-veileder   906 91 740 perha@holeskolen.no

 

 

Skolebuss går fra Sollihøgda til SOS.  Det er ingen egen skolebuss fra Vik til SOS på morgenen – må evt. bruke vanlig rutebuss/linje 200.

Elever fra Kroksund kan velge om de skal starte ved Vik skole eller SOS.

Barnehage og Kleivhallen er også en del av oppvekstsenteret og ligger i naturskjønne omgivelser i Krokkleiva med  trygge uteområder.

Gangvei til skolen.


Leie av lokaler - Endring i rutiner f.o.m. 29. januar 2018.

Fra og med 29. januar 2018 har Sundvollen oppvekstsenter fått redusert sin ressurs til kontorsekretær til 50% stilling. Dette betyr at vi ikke kan administrere korttidsutleie av Kleivhallen. Leie av Aula er fortsatt mulig, men vi kan bare betjene henvendelse om dette på mandager og onsdager.

Det er avdeling for Samfunnsutvikling som har ansvaret for utleie av Kleivhallen. Kontakt driftstekniker Rune Løken.

PENSJONISTKAFÉ skoleåret 2019/2020.

01. august 2018

PENSJONISTKAFÉ

- alle pensjonister fra Holeskolen ønskes velkommen til pensjonistkafé på personalrommet på SOS torsdag 10. oktober og 22. november kl 11:00. 

- slå av en hyggelig prat med gamle kolleger - pensjonister og arbeidende - og med nye lærere.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss