SOS 12

Sundvollen oppvekstsenter

27. november 2015

itslearning.jpg             office365.png

 

 

SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER

Velkommen til SOS!!

29. mars 2019

Sundvollen oppvekstsenter består av barnehage, 1. - 7. klasse og SFO. Senteret ligger innenfor boligområdet Grøndokka.

Besøksadresse: Dronningveien 19.

Skolens motto er: ENHET OG MANGFOLD.

Rektor er Harald Helleseter.

Skolen har 165 elever i skoleåret 2018/2019.

Skolen har 9 klasser  fordelt på to klasser i trinn 1 og 3, ellers én klasse pr. trinn.

Sundvollen oppvekstsenter byggetrinn 1 sto ferdig i  2006 med barnehage og barneskole 1. - 4.trinn.  I 2009 sto byggetrinn 2 ferdig med 5 - 7 trinn.

Kleivhallen ble innviet i 2010. Vi bygger i tillegg opp en "avdeling" hvor elever med omfattende og alternative opplæringsbehov får mesteparten av sin opplæring. Til daglig kaller vi dette FOT - forkortelse for forsterket opplæringstilbud.

SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER 2018/2019.

KONTAKTINFORMASJON

01. august 2018

NY KONTAKTINFORMASJON gjeldende fra 1. april 2019

Når sentalebordet (32161260), er stengt kan du nå oss slik:

Hvem/hva/hvor Kontortelefon Mobil E-post
Sentralbord 32161260   sos@holeskolen.no
Rektor

32161262           

922 88 542               

harald@holeskolen.no
Inspektør 32161264 952 13 995 janinge@holeskolen.no
Spes.ped.kontor      
Styrer barnehagen   425 88 659 trude.bakken@hole.kommune.no
Sentralbordtelefon i barnehagen 32161253    
SFO-leder   941 42 771  
Utsikten (SFO      
Midtstranda (SFO):      
Driftstekniker 32161267
926 10 787
rune.loken@hole.kommune.no
FOT      

 

 

Skolebuss går fra Sollihøgda til SOS.  Det er ingen egen skolebuss fra Vik til SOS på morgenen – må evt. bruke vanlig rutebuss/linje 200.

Elever fra Kroksund kan velge om de skal starte ved Vik skole eller SOS.

Barnehage og Kleivhallen er også en del av oppvekstsenteret og ligger i naturskjønne omgivelser i Krokkleiva med  trygge uteområder.

Gangvei til skolen.


Leie av lokaler - Endring i rutiner f.o.m. 29. januar 2018.

Fra og med 29. januar 2018 har Sundvollen oppvekstsenter fått redusert sin ressurs til kontorsekretær til 50% stilling. Dette betyr at vi ikke kan administrere korttidsutleie av Kleivhallen. Leie av Aula er fortsatt mulig, men vi kan bare betjene henvendelse om dette på mandager og onsdager.

Det er avdeling for Samfunnsutvikling som har ansvaret for utleie av Kleivhallen. Kontakt driftstekniker Rune Løken.

Oppstart 2018/19.

SFO for barna starter torsdag 2. august kl 07:30.

01. august 2018

Vi beklager at det ikke er rettet opp (alle steder) at vi ikke begynner 1. august. Barna har begynt 1. august i mange år, men i år har personalet planleggingsdag denne dagen. Vi håper dette ikke har skapt for mye bryderi.

PENSJONISTKAFÉ

01. august 2018

PENSJONISTKAFÉ

- alle pensjonister fra Holeskolen ønskes velkommen til pensjonistkafé på personalrommet på SOS torsdag 27. september og 15. november kl 11:00. 

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss