Frivillighet og frivillighetspolitikk

I kommunens planprogram verdsettes det frivillige liv for å skape aktivitet og samhold i bygda. Samarbeidet med det frivillige liv kan styrkes gjennom en mer aktiv frivillighetspolitikk som en temaplan innunder den kommende kommuneplanens samfunnsdel.

Arbeidet med frivillighetspolitikk er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel 2006-20017. I kommuneplanen er satsning på samarbeid med frivillige et sentralt element i "det gode liv basert på kultur og natur". Videre er samarbeid mellom kommune,  frivillige lag og foreninger forankret i Overordnet sektorplan for oppvekst 2014-2017. I sektorplanen er samarbeid med frivilligheten et  virkemiddel i nå mål om gode fritidstilbud og møteplasser for alle. Hole kommune har nylig gjort to politiske vedtak om frivilligheten;

· Hole kommune har gitt sin støtte til regjeringens Frivillighetserklæring.

· Hole kommune har vedtatt å utarbeide en frivillighetspolitikk innunder den kommende kommuneplanens samfunnsdel.

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss