KONTAKTINFORMASJON

SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER 2018/2019.

NY KONTAKTINFORMASJON gjeldende fra 1. april 2019

Når sentalebordet (32161260), er stengt kan du nå oss slik:

Hvem/hva/hvor Kontortelefon Mobil E-post
Senttralbord 32161260   sos@holeskolen.no
Rektor 32161262 92282542 harald@holeskolen.no
Inspektør 32161264 95213995 janinge@holeskolen.no
Spes.ped.kontor      
Styrer barnehagen   42588659 trude.bakken@hole.kommune.no
Sentralbordtelefon i barnehagen 32161253    
SFO-leder   90143535  
Utsikten (SFO      
Midtstranda (SFO):      
Driftstekniker 32161267
92610787
rune.loken@hole.kommune.no
FOT      

 

 

Skolebuss går fra Sollihøgda til SOS.  Det er ingen egen skolebuss fra Vik til SOS på morgenen – må evt. bruke vanlig rutebuss/linje 200.

Elever fra Kroksund kan velge om de skal starte ved Vik skole eller SOS.

Barnehage og Kleivhallen er også en del av oppvekstsenteret og ligger i naturskjønne omgivelser i Krokkleiva med  trygge uteområder.

Gangvei til skolen.


Leie av lokaler - Endring i rutiner f.o.m. 29. januar 2018.

Fra og med 29. januar 2018 har Sundvollen oppvekstsenter fått redusert sin ressurs til kontorsekretær til 50% stilling. Dette betyr at vi ikke kan administrere korttidsutleie av Kleivhallen. Leie av Aula er fortsatt mulig, men vi kan bare betjene henvendelse om dette på mandager og onsdager.

Det er avdeling for Samfunnsutvikling som har ansvaret for utleie av Kleivhallen. Kontakt driftstekniker Rune Løken.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss