Sundvollen oppvekstsenter

itslearning.jpg             office365.png

SFO

Skolen har SFO ordning med 78  elever. Morgenåpent fra kl. 0730 - 0800 for 1.-4. trinn for de som har plass. Etter skoletid har vi åpent fram til kl.16.30. Vi har åpent i skolens ferier med unntak av planleggingsdager, juli måned, romjulen og onsdag før påske. I feriene har vi kjernetid mellom kl. 09.00-15.00 slik at vi kan dra på utflukter. Vi slår sammen SFOene med de andre skolene i Hole kommune i skolens ferier.
 

Kontakt oss

Besøksadresse:
Sundvollen oppvekstsenter
Dronningveien 19, Krokkleiva
 
Postadresse:
Sundvollen oppvekstsenter/Hole kommune
Viksveien 30
3530 Røyse
 
 
Sentralbord:
32 16 12 60/409 21 072 - betjent mellom kl 08:00-15:00 mandag og tirsdag, mellom kl 08:00 og 14:00 på fredag.

ALT FRAVÆR MELDES SOM SMS TIL: 59 44 01 13 innen kl. 08:00.
 
Når sentralbordet ikke er betjent, kan følgende telefonnumre brukes:
Rektor Harald Helleseter - 32161262
Inspektør Jan-Inge Lerum - 32161264
Barnehagestyrer Trude Bakken - 32161253
SFO-leder Trine Pauck Øglund - 32161263
 
Telefonnr. til SFO:
902 58 328 SFO Utsikten (1. + 3. trinn + morgenåpen SFO)
902 84 756 SFO Midtskauen (2.+ 4. trinn)
E-post til SFO: trine.oglund@holeskolen.no  
 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss