SFO

Skolen har SFO ordning med 90 elever. Morgenåpent fra kl. 0730 - 0800 for 1.-4. trinn for de som har plass. Etter skoletid har vi åpent fram til kl.16.30. Vi har åpent i skolens ferier med unntak av planleggingsdager, juli måned, romjulen og onsdag før påske. I feriene har vi kjernetid mellom kl. 09.00-15.00 slik at vi kan dra på utflukter. Vi slår sammen SFOene med de andre skolene i Hole kommune i skolens ferier.
 

Kontakt oss

Besøksadresse:
Sundvollen oppvekstsenter
Dronningveien 19, Krokkleiva
 
Postadresse:
Sundvollen oppvekstsenter/Hole kommune
Viksveien 30
3530 Røyse
 
 
Sentralbord:
32 16 12 60 - betjent mellom kl 08:00-15:30 mandag og torsdag, og mellom kl 08:00-12:00 på tirsdager.

ALT FRAVÆR MELDES SOM SMS TIL: 59 44 01 13 innen kl. 08:00.
 
Når sentralbordet ikke er betjent, kan følgende telefonnumre brukes:
Rektor Jan-Inge Lerum - 952 13 995
Inspektør Stine Heggerudstad - 990 14 163
Barnehagestyrer Trude Bakken - 415 88 659
SFO-leder Kjersti Solbu-Hansen - 404 03 327
 
Telefonnr. til SFO:
404 03 327 SFO Utsikten (1. trinn + morgenåpen SFO)
404 03 327 SFO Midtskauen (2.-4. trinn)
E-post til SFO: kjersti.hansen@holeskolen.no