Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear

SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER


Velkommen til SOS!!

Sundvollen oppvekstsenter
 består av barnehage, 1. - 7. klasse, forsterket opplæringstilbud og SFO. Senteret ligger innenfor boligområdet Grøndokka.

Besøksadresse: Dronningveien 19, Krokkleiva.
Postadresse:      Viksveien 30, 3530 Røyse

Skolens motto er: ENHET OG MANGFOLD.

Rektor er Jan-Inge Lerum

Skolen har 164 elever skoleåret 2020/2021.

Skolen har 8 klasser  fordelt på to klasser i trinn 3, ellers én klasse pr. trinn.

Sundvollen oppvekstsenter byggetrinn 1 sto ferdig i  2006 med barnehage og barneskole 1. - 4.trinn.  I 2009 sto byggetrinn 2 ferdig med 5. - 7. trinn. Kleivhallen ble innviet i 2010.

Vi fortsetter i tillegg å bygge opp et tilbud hvor elever med omfattende og alternative opplæringsbehov får mesteparten av sin opplæring. Til daglig kaller vi dette FOT - forkortelse for "forsterket opplæringstilbud". Høsten 2020/nyttår 2021 ble skolebygget utvidet , og i tillegg bygget helseavdelingen også barnebolig og avlastningsbolig ("Skoglia") på området vårt.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss