Velkommen til SOS!!

SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER

Sundvollen oppvekstsenter består av barnehage, 1. - 7. klasse og SFO. Senteret ligger innenfor boligområdet Grøndokka.

Besøksadresse: Dronningveien 19.

Skolens motto er: ENHET OG MANGFOLD.

Rektor er Harald Helleseter.

Skolen har 165 elever i skoleåret 2019/2020.

Skolen har 8 klasser  fordelt på to klasser i trinn 2, ellers én klasse pr. trinn.

Sundvollen oppvekstsenter byggetrinn 1 sto ferdig i  2006 med barnehage og barneskole 1. - 4.trinn.  I 2009 sto byggetrinn 2 ferdig med 5 - 7 trinn.

Kleivhallen ble innviet i 2010. Vi bygger i tillegg opp en "avdeling" hvor elever med omfattende og alternative opplæringsbehov får mesteparten av sin opplæring. Til daglig kaller vi dette FOT - forkortelse for forsterket opplæringstilbud.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss