LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem
Print

Synes du valg er spennende? Da ønsker vi deg som valgmedarbeider på valgdagen!

Mandag 9. september avvikles kommunestyre- og fylkestingsvalg.

I den forbindelse er det behov for en god del valgmedarbeidere i valglokalene. Primæroppgaven til valgmedarbeidere er å registrere stemmegivninger til innbyggere som kommer for å stemme samt holde orden i valglokalene. Grundig opplæring vil bli gitt.

I Hole kommune er det vedtatt fire valgkretser. Disse er: Røyse, Vik, Sundvollen og Sollihøgda. Det er altså fire valglokaler som skal bemannes med valgmedarbeidere.

Følgende to skift er satt opp på samtlige valglokaler:
Skift 1: 08:00 – 16:00
Skift 2: 15:30 – 22:00

Det er fullt mulig å melde seg til begge skiftene. Dette er også ønskelig da dette skaper mest mulig stabilitet og minst mulig uro i valglokalene.  Det serveres både lunsj og middag.

Krav
For å jobbe som valgmedarbeider må du være i stand til å bruke digitale verktøy og kunne jobbe nøyaktig. Du må også være over 18 år eller fylle 18 år i 2019.

Valgmedarbeidere mottar godtgjørelse per time iht. tariff (154/time).

Meld deg på her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss