Mandag 9. september avvikles kommunestyre- og fylkestingsvalg.

I den forbindelse er det behov for en god del valgmedarbeidere i valglokalene. Primæroppgaven til valgmedarbeidere er å registrere stemmegivninger til innbyggere som kommer for å stemme samt holde orden i valglokalene. Grundig opplæring vil bli gitt.

I Hole kommune er det vedtatt fire valgkretser. Disse er: Røyse, Vik, Sundvollen og Sollihøgda. Det er altså fire valglokaler som skal bemannes med valgmedarbeidere.

Følgende to skift er satt opp på samtlige valglokaler:
Skift 1: 08:00 – 16:00
Skift 2: 15:30 – 22:00

Det er fullt mulig å melde seg til begge skiftene. Dette er også ønskelig da dette skaper mest mulig stabilitet og minst mulig uro i valglokalene.  Det serveres både lunsj og middag.

Krav
For å jobbe som valgmedarbeider må du være i stand til å bruke digitale verktøy og kunne jobbe nøyaktig. Du må også være over 18 år eller fylle 18 år i 2019.

Valgmedarbeidere mottar godtgjørelse per time iht. tariff (154/time).

Meld deg på her