Hole kommune følger helsedirektoratets anbefalinger om testing og behandling av pasienter med covid-19. Hovedregelen er at Covid-19 skal behandles på linje med andre infeksjonssykdommer. Men personer med forhøyet risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19, bør teste seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør de oppsøke lege raskt, blant annet for vurdering av behandling med legemidlet Paxlovid. Det anbefales at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19 tilbys behandling med Paxlovid, og behandlingen bør starte så tidlig som mulig.

Innbyggere som ønsker selvtester, kan hente disse gratis på Herredshuset frem til 31.12.23.

Etter 31.12.23 er kommunen ikke lengre ansvarlig, men vil dele ut frem til kommunens lager er tomt. Etter dette må innbyggere selv anskaffe tester fra apotek eller andre som selger slike.

Slik får du tak i selvtester

Selvtester deles ut på Publikumskontoret på Herredshuset alle hverdager fra kl. 09.00-15.00.