Velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgdagen 11. september, kan henvende seg til Hole kommune på telefon 32161100 for å avtale tid for å stemme. Tidligstemmegivning foregår i perioden mandag 3. juli til og med onsdag 9. august. Du kan avgi tidlig stemmegivning i hvilken som helst kommune.

Merk at den enkelte kommunes stemmesedler ikke er ferdig trykket i tidlig stemmegivningsperiode. Det er derfor kun mulig å avgi stemme med "generelle stemmesedler", dvs. at du kun stemmer på parti. Stemmesedler med kandidatnavn vil være tilgjengelig i kommunene først fra tidlig august.

 Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.