Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august avgi stemme på publikumskontoret i Hole kommune. 
I denne perioden er det generelle stemmesedler som benyttes. Dvs. at du kun kan krysse av for parti. 
F.o.m. 10. august skal de ordinære stemmesedlene være på plass i kommunene. 

Publikumskontoret har følgende åpningstider:

  • 1. juli t.o.m. 2. august: kl. 10:00-14:00.
  • Fra 5. august: kl. 09:00-15:00.

Før valgdagen, t.o.m. 6. september, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni, altså den kommunen du er manntallsført i. Les mer om manntall og stemmerett her https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-20192/stemmerett/har-du-stemmerett/

Du kan bare stemme én gang.

Du trenger ikke valgkort, men du må ha med legitmasjon.

For mer informasjon om valget, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen.