Tidlig stemmegivning 
Dersom du ikke har mulighet til av avgi stemme til årets Stortingsvalg i ordinær forhåndsstemmeperiode eller på valgdagen, kan du i perioden 3. juli til 9. august avgi tidligstemme. Tidligstemme kan avgis mandag - fredag på kommunens publikumskontor mellom kl. 09:30 og kl. 14:30.

Stemme utenriks
Fra 1. juli kan du forhåndsstemme i utlandet. Du kan enten stemme hos utenriksstasjoner, stemmemottakere som er oppnevnt av direktoratet, eller du kan brevstemme. Les mer om utenriksstemmer her.

Husk legitimasjon.