Etter vaksinasjon tar det 1-2 uker før mor danner beskyttende antistoffer. Disse overføres deretter til fosteret gjennom morkaken. Ved vaksinasjon i svangerskapsuke 24 vil det være god tid til at mor danner antistoffer og overfører disse til barnet før fødsel også om barnet fødes for tidlig.

Vaksinasjon av mor før graviditet gir ikke barnet like høy beskyttelse som når vaksinen gis i svangerskapet. Derfor anbefales kikhostevaksine til gravide selv om det har gått kort tid siden forrige vaksinedose. Uavhengig av tidligere vaksinasjonshistorikk skal alle gravide få tilbud om en dose dTp-vaksine i svangerskapet.

(Oppfriskningsvaksinen som benyttes til gravide er beregnet på personer som er tidligere grunnvaksinert. Hvis du vet eller mistenker at du ikke er grunnvaksinert (da du var barn) kan grunnvaksinasjon fullføres etter fullgått svangerskap.)

Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Bestill vaksine ved å fylle ut skjemaet.