Du er her: Forside / Hjem

Tilfluktsrom i Hole

Hole kommune har ingen offentlige tilfluktsrom. Sentrale myndigheter har vurdert det til å ikke være nødvendig, etter risiko- og sårbarhetsanalyse. Vi har tilfluktsrom på herredshuset og på skolene, som i første rekke er beregnet for elever/ansatte og andre som oppholder seg i bygningene.

Du kan lese mer her: Dette er Sivilforsvaret | Sivilforsvaret

Egenberedskap- sikker hverdag 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss