Bufdir har nå åpnet søknadsportalen for tilskudd til inkludering av barn og unge 2024.
Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.
For mer informasjon om ordningen og hvordan dere søker – se tilskuddsordningens nettside https://www.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/