Alle bedrifter kan søke og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift. Søknadsfristen er løpende!
 
Pan Innovasjon vil bistå dersom noen virksomheter trenger mer informasjon eller bistand i forbindelse med ordningen. Dette gjelder alle bedrifter – ikke bare de bedriftene som er med i programmene til Siva. Kontakt Pan innovasjon: https://www.paninnovasjon.no/