Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear

Koronastøtte til frivilligheten i Hole kommune

01. september 2020

SpareBankstiftelsen Ringerike har bevilget 400 000 kroner til en støtteordning for lag og foreninger i Hole kommune. Støtten skal gå til økte kostnader og tapte inntekter i forbindelse med avlyste, stengte og utsatte arrangementer og aktiviteter som følge av koronapandemien.

Kulturmidler

Tilleggsutlysning for 2021

22. september 2020

Hole gir tilskudd til kultur- og idrettsarbeid innen kommunen. Innenfor rammen av kommunens årlige budsjett kan det gis støtte til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen som driver kulturarbeid.

Idrettsmidler

16. februar 2017

Hole Idrettsråd fordeler idrettsmidler på vegne av Hole kommune etter søknad. Rådet fordeler også Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Norges Idrettsforbund. LAM er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

 

Spillemidler

22. desember 2016

En viktig del av utviklingen i kommunen er utviklingen av aktivitetsfremmende anlegg.  Anlegg er infrastrukturen til idrett og fysisk aktivitet. Anlegg skapes i samspill mellom sivilsamfunnet og kommunen. I planleggingsfasen av nye anlegg bør spillemiddelfinansiering vurderes. Søknadsfristen er 1. oktober.

Tilskuddsordninger

09. januar 2017

Oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner finner du her

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss