Ting å gjøre og se i Hole

Kongens utsikt - Utsiktens venner _4320x2092.jpgFoto: Ola Hoel, Utsiktens venner.

Det er flere ting å oppleve i kommunen, her er noen forslag:

Naturen i Hole kommune er rik og spennende. De klimatiske og geologiske forholdene, samt kulturbruk over tid har gjort at vi finner mye og variert biologisk mangfold både på de kalkrike åsene og i våtmarksområdene. Våtmarksområdene i Hole kommune er del av Tyrifjorden våtmarkssystem og mange av dem har vernestatus. Mer informasjon om Tyrifjorden våtmarkssystem og interaktivt kart over våtmarks-verneområdene

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss