Oppdatert onsdag kveld 9. juni kl. 22.00

Ytterligere en elev har fått påvist smitte på Tyrifjord vgs. Eleven er nærkontakt til en av de to jentene som fikk påvist smitte i går. 70 nærkontakter ble testet i går kveld, og av disse har vi kun ett nytt tilfelle. En ny klasse settes i ventekarantene, men smittesporing pågår fortsatt og flere kan bli berørt. 

Eleven er folkeregistrert i Hole og kommer på kommunens statistikk over antall smittetilfeller.

___________________________________________________________________

To elever på 2. trinn ved Tyrifjord Videregående skole har fått påvist smitte. Det er to jenter som er smittet og begge har milde til moderate symptomer. Begge har ukjent smittevei. Smittesporing er iverksatt og pågår fortsatt tirsdag kveld. Nærkontakter kontaktes og testes tirsdag kveld. Tre klasser er satt i karantene og fem klasser i ventekarantene.

NB: Begge elevene er folkeregistrert i andre kommuner og havner dermed ikke på Holes statistikk over påviste tilfeller.