Lørdag kveld har to kvinner fått påvist smitte i kommunen. Smitteoppsporing er utført. Den ene bor i Ringerike, men har  bostedsadresse i Hole. Kvinnen følges opp av Ringerike kommune. Den andre er smittet som nærkontakt.