Ytterligere to personer har fått påvist smitte i Hole. De to personene har tilknytning til personen som fikk påvist smitte 21.10.2020