LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Totalt bål- og grillforbud i Hole og Ringerike

Skogbrannfaren er meget høy og vi minner om at det er totalforbud mot all type bålbrenning. Forbudet gjelder bål- og grillplasser og bruk av engangsgriller. Vi har også innført forbud mot kantslått, og skytterbaner inkluderes i forbudet.

Det er meldt pent vær en uke frem i tid, uten nedbør. 

 

Det er altså totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark. Eventuelt gitte tillatelser trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder for alle områder i kommunen. Når forbudet oppheves vil vi gi beskjed om dette kommunens hjemmesider og facebook sider.

Vi oppfordrer også skognæringen til å være meget varsomme med sin skogsdrift.

Bakgrunn for forbudet
Skogbrannindeksen viser meget stor fare for skogbrann i hele vårt område. Yr melder om stor skogbrannfare Østafjells. Det meldes ikke om nedbør av betydning i dagene fremover.
I kombinasjon med lite nedbør, mye vind og fjorårets vegetasjon i skogbunnen vil faren for antennelse være svært høy.
 

Bålforbud
Mellom 15. april og 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Hjemmel til forbudet fremgår av forskrift om brannforebygging §3. Du kan følge skogbrannfaren på https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

Varslet gjelder også i våre nabokommuner Jevnaker, Lunner, Gran og Drammensregionen.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss