Det er altså totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark. Eventuelt gitte tillatelser trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder for alle områder i kommunen. Når forbudet oppheves vil vi gi beskjed om dette kommunens hjemmesider og facebook sider.

Vi oppfordrer også skognæringen til å være meget varsomme med sin skogsdrift.

Bakgrunn for forbudet
Skogbrannindeksen viser meget stor fare for skogbrann i hele vårt område. Yr melder om stor skogbrannfare Østafjells. Det meldes ikke om nedbør av betydning i dagene fremover.
I kombinasjon med lite nedbør, mye vind og fjorårets vegetasjon i skogbunnen vil faren for antennelse være svært høy.
 

Bålforbud
Mellom 15. april og 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Hjemmel til forbudet fremgår av forskrift om brannforebygging §3. Du kan følge skogbrannfaren på https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

Varslet gjelder også i våre nabokommuner Jevnaker, Lunner, Gran og Drammensregionen.