Vi vil gjerne dele detaljer om prosjektet og besvare eventuelle spørsmål dere måtte ha.

DATO: Mandag 11. mars 2024
TID: Kl. 18.00

STED: Auditoriet, Hole ungdomsskole

AGENDA:

  • Presentasjon av prosjektet inkludert tegninger
  • Gjennomgang av overordnet fremdriftsplan
  • Spørsmål og svar

Velkommen!