Lørdag ettermiddag er tre 70- åringer bekreftet smittet. En mann er smittet som nærkontakt. De to andre er et ektepar. Her er smitteveien foreløpig ukjent. Smittesporing pågår nå og nærkontakter vil bli kontaktet utover ettermiddagen.