Tre elever på 8. trinn ved Hole ungdomsskole har testet positivt på covid-19 i dag. Alle har kjent  smittevei. Nærkontakter er i hovedsak husstandsmedlemmer og klassekamerater. Det er noen nærkontakter ut over dette også, men de fleste av disse er fullvaksinerte. De positive er satt i isolasjon og nærkontakter er ivaretatt.