Onsdag kveld og torsdag ettermiddag har to menn fått påvist smitte. Den ene har bostedsadresse i en annen kommune, men anses som boende i Hole.

Sent tordag kveld er ytterligere en mann smittet, vedkommende bor i kommunen men har oppholdt seg i nabokommunen. Smitteoppsporing er ivaretatt.

 

Pr. 18.11 er tre friskmeldte, to arbeidsinnvandrere og en innbygger.