Kommunen har tre nye positive smittetilfeller i løpet dagen i dag. En jente på 15 år. Kjent smittevei. Nærkontakter er varslet. En jente på 16 år, trolig kjent smittevei, nærkontakter er også varslet. Jente på 17 år er også smittet, trolig kjent smittevei. Nærkontakter er ivaretatt. Nærkontakter er i hovedsak medelever og familiemedlemmer. Alle de smittede er isolert i egne hjem.