Tripadvisor er en app og en nettside som samler informasjon om steder man kan besøke, blant annet spisesteder, overnattingssteder og turmål. Alle kan registrere seg gratis og lagre steder man ønsker å se og oppleve. Det er opprettet en bruker på Tripadvisor kalt «opplevhole». Gå inn på Tripadvisor, eller last ned appen og søk etter «opplevhole» under profiler.

På denne profilen har vi samlet informasjon om turmål, overnattingssteder og spisesteder i Hole kommune. Informasjonen er delt inn i tre «reiser», som er offentlige og synlige for alle brukere. Reisene er kalt «Ting å gjøre i Hole kommune», «Spisesteder i Hole kommune og «Overnattingssteder i Hole kommune». (NB: Noen av spise- og overnattingsstedene i kommunen er ikke på Tripadvisor.)