LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Trygg skolevei - klipp hekker og busker

Det nærmer seg skolestart og vi oppfordrer alle om å sørge for god sikt ved avkjørsler til private eiendommer.

God sikt er en forutsetning for at bilister skal få øye på gående og syklende som krysser avkjørsler. Hekker og busker som har vokst seg frodige i løpet av sommermånedene, bør nå få seg en klipp.

Mandag 19. august begynner skolene, og barna må få en trygg skolevei. Vi oppfordrer derfor alle til en dugnad i lokalmiljøet.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelvei, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss? Da er det ditt ansvar å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss (jf. vegloven § 31 og § 43).

Hekk, busker og trær må ikke skjule vegmerking, trafikkskilt, gatenavnskilt eller belysning. Alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger, og kunne stoppe på en tredjedel av avstanden mellom kjøretøyet og barnet.

Les mer her.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss