God sikt er en forutsetning for at bilister skal få øye på gående og syklende som krysser avkjørsler. Hekker og busker som har vokst seg frodige i løpet av sommermånedene, bør nå få seg en klipp.

Mandag 19. august begynner skolene, og barna må få en trygg skolevei. Vi oppfordrer derfor alle til en dugnad i lokalmiljøet.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelvei, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss? Da er det ditt ansvar å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss (jf. vegloven § 31 og § 43).

Hekk, busker og trær må ikke skjule vegmerking, trafikkskilt, gatenavnskilt eller belysning. Alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger, og kunne stoppe på en tredjedel av avstanden mellom kjøretøyet og barnet.

Les mer her.