Det betyr dessverre ikke at vi er helt fri for dette i Holeskolen. Vi har forebyggende tiltak som Trivselslederprogrammet og "Det er mitt valg", og skolene jobber mye med empati og hvordan vi skal være mot og med andre, det vil si at de jobber mye med skolemiljø og klassemiljø. Når noen likevel opplever at de ikke har det trygt og godt, eller opplever at de blir krenket på ulike måter ved mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, er det rutiner for hva vi gjør med dette i Holeskolen.

Si fra til rektor først
Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til læreren din eller til rektor. Du skal bli tatt på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Felles rutiner for Holeskolen
For å sikre alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø, har Holeskolen felles rutiner for ulike tiltak dersom noen opplever krenking.

Holeskolens rutiner finner du her.