Hole kommunes bidrag er en plast-/ søppelaksjon med ordfører og vara i spissen sammen med Holeskolen. Ordfører Syver Leivestad og vara Anita Gomnæs oppfordret Holeskolen til plast-/søppelaksjon og fikk stor respons fra ungdomsskolen, Vik skole, Sundvollen oppvekstsenter og Røyse skole.

I løpet av mandag 12. okt, tirsdag 13. okt. og onsdag 14. oktober skal til sammen 289 elever og lærere bidra i en søppelaksjon i skolenes nærområder.

Temaet engasjer de unge, i tillegg føyer dette seg godt inn i den nye læreplanen som sier: Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.

- Vi er stolte over og glade for elevenes sterke engasjement i saken, sier Syver Leivestad og Anita Gomnæs.

Skolene oppretter en konto på Spleis.no slik at innbyggerne kan støtte elevenes innsats med et bidrag til TV-aksjonen. Søk opp de respektive skolene på Spleis.no.

Bilde ordfører og varaordfører.jpg
Varaordfører Anita Gomnæs og ordfører Syver Leivestad har fått god oppslutning fra Holeskolen om å
delta i ryddedugnaden.