TV-Aksjonen for CARE.jpg

Vi trenger deg som bøssebærer, bli med å gå årets viktigste søndagstur 20. oktober.

Fremmøte på Herredshuset kl. 14:30, alle får brus, boller og pølser etter aksjonen!

Registrer deg på www.blimed.no