LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear

Tyrifjord barne- og ungdomsskole

Tyrifjord barne- og ungdomsskole er en kristen privatskole drevet av Adventkirkene i Hønefoss og på Tyrifjord.
Skolen ønsker ikke å være verdinøytral. Kristne verdier integreres både i fag og i ulike åndelige aktiviteter som temauker, skolegudstjenester og turer.
Hver måned blir et verditema satt i fokus, og vi har fellessamling en gang i uken der vi belyser ulike sider av temaet.

Dagen begynner med andakt i klassene hver morgen, og elevene synger for maten før de spiser. Evnen til å tenke selvstendig og ikke bare avspeile andres meninger, settes høyt på skolen.

Skolen drives med offentlig støtte etter privatskoleloven. Skolen følger offentlige læreplaner, med et tillegg for hvert fag. I kristendom bruker skolen Læreplan i kristendoms-religions- og livssyns-kunnskap, utarbeidet for Adventistskolene i Norge.

Skolen har SFO.

Tyrifjordveien 32, 3530 Røyse, for mer informasjon: https://tyrifjordskole.no

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss