LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Ungdata 2017: De fleste er fornøyd med livet

Resultatene fra Ungdomsundersøkelsen 2017 viser at Holeungdommen trives godt, er fornøyd med foreldre og venner, og har fortrolig vennskap. Ungdommen er utdanningsorientert og har tro på fremtiden.

Spørreundersøkelsen kartlegger totalt 23 temaer. Dette gir et bredt bilde av hvordan ungdommen har det, og hva de driver med, både på skolen og i fritiden.

Svarene ungdommene gir på de ulike temaene viser at Hole ligger bedre an enn landsgjennomsnittet på de fleste områdene.  Resultatene i år er også bedre enn ved siste måling i 2013.

Utfordringene det pekes på i undersøkelsen skal Hole kommune ta tak i sammen med ungdommen. Sammen må vi jobbe for at flere skal oppleve et godt fellesskap, tilhørighet og trygghet. Vi vil sette inn flere rusforebyggende tiltak, og i enda større grad rette søkelyset på mobbing.

Vi takker alle dere som har svart på Ungdata undersøkelsen, dette er svært verdifullt for arbeidet fremover. Resultatene skal brukes til et systematisk arbeid for å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for ungdommen.

Fakta om Ungdata undersøkelsen
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen. I Hole er svarprosenten på 88 %, og 199 elever i 8. til 10. trinn deltok i undersøkelsen.

Egen film
Ungdommer på Hole ungdomsskole har laget en helt egen filmpresentasjon som du kan se her

Takk for filmproduksjon til:

Leder av elevråd – William Lilleland

Nestleder av elevråd – Ingjerd Eid Skjerven

Vegard Ludmann

Jørgen Johannessen

Mathea Braaten Johannessen

Theodor Myklebusthaug


Nøkkeltallsrapporten for Hole kan du lese her

 

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss