LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Utbedring av feil og mangler på kommunale lekeplasser

Hole kommune gjennomførte høsten 2018 årskontroll på alle kommunale lekeplasser med utstyr som huskestativ, sklier, klatrestativer, sandkasser etc. Årskontrollen ble gjennomført for å få oversikt over tilstanden på lekeplassutstyret i kommunale skoler, kommunale barnehager og kommunale lekeplasser i boligområder.

Årskontrollen avdekket en rekke feil og mangler. De fleste feilene var heldigvis slik at de lar seg utbedre, men enkelte apparater ville bli uforholdsmessig dyre å reparere eller ikke mulig å reparere. Disse apparatene ble dermed fjernet. Kommunen har avsatt midler til nye lekeapparater i budsjettet for 2019 – 2022.

Kjøp av nye større lekeplassutstyr er så kostbart at det må gjennomføres i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. Teknisk/ Eiendom er i ferd med å lyse ut en egen rammeavtale for kjøp og montering av nye lekeapparater. For 2019 prioriteres nye lekeapparater på Vik skole.

Med tidsfrister i lov om offentlig anskaffelser, leveringstid og monteringstid er det først forventet at nye apparater vil begynne å komme på plass mot høstferien og utover.

For apparater som kan repareres er de mest alvorlige feilene allerede utbedret, men det vil pågå utbedringer utover i 2019. I løpet av mai/juni vil vi etterfylle eller skifte ut fallunderlag.

For lekeplasser i boligområder er det samarbeid med velforeninger om utbedringer av feil og mangler.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss