I løpet av sommeren skal taket  på Vik skole utbedres for lekkasjer. Det skal legges ny taktekking over hele taket. Kommunen har utlyst anbudskonkurranse, og det var  Euro- Blikk & Tak AS som fikk jobben. Arbeidene med taket startet på mandag, og dette skal være ferdig til skolestart. Vi håper både elever og lærere får en bedre skolehverdag med disse utbedringene!