Mattilsynet oppfordrer kommunene til å gjøre nødvendige forberedelser for en slik situasjon.

Det er foreløpig ikke påvist fugleinfluensa hos villfugl i Hole. For Hole vil eventuell smitte kunne gjelde alle ville fugl, men spesielt andefugler, måkefugler og kråkefugler.

Hvis du oppdager døde eller syke fugler og mistenker fugleinfluensa, meld fra til Mattilsynet. Send da e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no.

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre hvis du finner døde eller syke fugler: https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa/dode-eller-syke-fugler-og-andre-dyr