Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Utbyggingsavtale for boligområde på Helgelandsmoen legges ut på høring

ISyH 3lyVOhIFWehlXeW 0mBSgpUUqCSApUU H 9DI Rcx 4FbBwAAAABJRU 5ErkJggg==

Det er forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale for Helgelandsmoen – boligområde. Avtalen gjelder gjennomføring av vedtatt reguleringsplan Helgelandsmoen – boligområde, arealplan-ID 3038-201703. Utbyggingsavtalen omfatter del av gnr. 225, bnr. 67.
Forslaget er fremforhandlet mellom OBOS Block Watne som utbygger og Hole kommune.

Forslaget til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn hos oss i Viksveien 30.

Eventuelle merknader eller innspill til avtalen sendes innen 22. desember 2021 til:

Hole kommune, Teknisk Eiendom, Viksveien 30, 3530 Røyse.

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss