Det har blitt tatt badevannsprøver ved 10 badeplasser i Hole og Ringerike kommuner, i Tyrifjorden og Steinsfjorden den 13.7.2022. Badevannsprøvene analyseres for E.coli og intestinale enterokokker.

Analyseresultatene viser at alle badeplassene har utmerket badevannskvalitet iht. anbefalinger fra FHI. Grenseverdiene for badevann mhp microcystin er 24 µg/l.

Her er resultatene fra prøvene tatt 13.7.2022: 

wFPDYFUDz 5tvQAAAABJRU 5ErkJggg==