LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Pressemelding fra ordførerne

Utsettelse av byggestart Ringeriksbanen/E16 - Uakseptabelt

Ringeriksbanen har vært utredet og planlagt gjennom årtier, men er stadig blitt skjøvet ut i tid. Nå forventet alle at det var slutt på utsettelsene.

Det som nå foreligger i avtalen mellom Regjeringen og V/KrF betyr at realiseringen av Ringeriksbanen/E16 skyves ytterligere ut i tid. Dette er uakseptabelt og meget skuffende.

I vår tid har Stortinget forutsatt byggestart for Ringeriksbanen i 2018. Dette ble presisert av Transportkomitèen ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014. Senere er dette forskjøvet til 2019 og utbyggingen er et fellesprosjekt for bane og vei. Byggestart i 2019 ble bekreftet av statsministeren og partilederne for Frp, KrF og V i 2015, og statsråd Solvik-Olsen uttalte i Stortinget uten forbehold den 13. april 2016: "I 2019 går spaden i jorda, i 2024 skal den stå ferdig".

Ifølge lederen for fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 Morten Klokkersveen «ligger de foran tidsplanen for reguleringsplanleggingen, og det vil være fullt mulig å starte arbeidet i marken i 2019».

Det eneste som kan forhindre dette er statens egen beslutningsevne og interne prosedyreregler. Siden dette helt ut er en statlig planprosess, er framdriften således et rent politisk ansvar.

Ringeriksregionen har uttalt stor tilfredshet med regjeringens initiativ når det gjelder fellesprosjektet Ringeriksbanen/ny E16 og vi har hatt full tillit til den framdriftsplan som Stortinget og regjeringen har lagt til grunn. For å unngå forsinkelser har vi gitt full støtte til en ren statlig planprosess.

- Vi reagerer derfor sterkt på nye utsettelser.

 - Ifølge prosjektledelsen ligger de foran framdriftsplanen når det gjelder planlegging slik at byggestart kan skje i 2019.

- Kommunene og samfunnet samt arbeids- og næringsliv har innrettet sin planlegging og aktivitet i tillit til byggestart og ferdigstillelse i henhold til den vedtatte framdriftsplan.

- Det er et politisk ansvar å sørge for de beslutninger og prosedyrer som er nødvendig for å holde framdriften.

- Vi forventer derfor at Stortinget i sin behandling av NTP opprettholder forutsetningen om tidligst mulig byggestart i første 4-årsperiode av ny Nasjonal Transportplan slik at utbyggingen ferdigstilles i 2024.  

 

 

Lars Magnussen          Per R. Berger             Kjell B. Hansen
Ordfører i Jevnaker     Ordfører i Hole         Ordfører i Ringerike /Rådsleder

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss